Lễ kỷ niệm 20/11 tại Trung tâm đào tạo thực tập sinh Batimex

Lễ kỷ niệm 20/11 tại Trung tâm đào tạo thực tập sinh Batimex