Tưng bừng ngày phụ nữ Việt Nam tại trung tâm đào tạo của BATIMEX

Tưng bừng ngày phụ nữ Việt Nam tại trung tâm đào tạo của BATIMEX