Tưng bừng ngày phụ nữ Việt Nam tại trung tâm đào tao của BATIMEX

Tưng bừng ngày phụ nữ Việt Nam tại trung tâm đào tao của BATIMEX