Thực tập sinh Công ty CP XNK Thái Nguyên (Batimex)

Thực tập sinh Công ty CP XNK Thái Nguyên (Batimex)