Năm 2015_ Kí kết Tầm nhìn trung và dài hạn trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản