Batimex luôn chú trọng tới chất lượng đào tạo thực tập sinh

Batimex luôn chú trọng tới chất lượng đào tạo thực tập sinh