Thực tập sinh thực hành điều dưỡng tại Trung tâm đào tạo nghề Batimex

Thực tập sinh thực hành điều dưỡng tại Trung tâm đào tạo nghề Batimex