Liên hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên (Batimex)

Thai Nguyen輸出入株式会社 (BATIMEX)

本社:No25, Hoang Van Thu Road, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

ハノイ支店: 2階 Simco Bld, No 28 Pham Hung St, Hanoi, Vietnam

電話:+84 24-7304-9788

Fax:ファックス:+84 24-3212-3682

Email: japan@batimexhr.com.vn